sobota, 3 maja 2014

Chustecznik

Darowany przyjaciółce.